Digital Yuan anses en ”Högsta Potentiella Avkastning” investering av oberoende forskare

Author:

YuanPay Group

Digital Yuan, Kinas Centralbank Digital Valuta (CBDC) är det senaste tillskottet till den globala portföljen för digital valuta. Det är den första valutan av sitt slag som stöds och sponsras av en stor nation och investerare satsar på att den kommer skjuta i höjden.

Som svar på omfattande global täckning utförde Yuan Group LLC oberoende undersökningar och intervjuade över 26 000 investerare globalt. De fann att över 93.8 % övervägde eller hade redan investerat i Digital Yuan, med över 70% som var första-gången investerare.


Forskningen bevisar att Digital Yuan är en av de mest eftertraktade digitala valutorna som kommer att gå uppåt tusentals gånger inom en snar framtid.

Med den nuvarande oroliga finansiella marknaden vänder sig många personer sökande hög-avkastning mot digitala valutor. Men, ingen har presterat lika bra som Digital Yuan som returnerar investerare 10 gånger sina pengar bara i oktober.

“Med den officiella regeringens stöd finns det liten risk för nedgång och den nuvarande marknadsförhållandena är perfekt för investeringar. De stora aktieindexen är nere och många av oss vänder sig mot Digital Yuan för att få aldrig tidigare sedd avkastning. Detta är vår chans att investera tidigt och inte missa ytterligare en Bitcoin-liknande möjlighet.” – Veteran inom hedgefondhandlande som önskade vara anonym under intervjun.

”Det är verkligen omöjligt att motstå denna investeringsmöjlighet. Det är den första landsstödda digitala valutan. Kina producerar en ny miljardär varje vecka med sina heta marknader. Det har stort kapital och likviditet, så det är inte en chans att se över.”

– säger Michael Jewles, en berömd daghandlare och riskkapitalist.

Bitcoin har gått från mindre än 0,018kr till 150 000kr vilket skulle göra en investering på 800kr värd 44 miljoner kr. Det är lätt att förstå varför alla är angelägna att ta detta tillfälle i akt.


Dessutom kan Digital Yuan tillhandahålla en lösning på kinesiska problem med långvariga osäkra fordringar. Landet har för närvarande 2.4 triljoner (3 biljoner kronor) officiellt erkända osäkra fordringar på grund av olagliga men ändå populära praxis att få flera lån som ställer samma säkerhetskrav.  Bred adoption av Digital Yuan i den kinesiska ekonomin skulle driva dess värde ännu högre.


”Genom smarta kontrakt som tillhandahålls utav Digital Yuan valutan kommer Kinas regering kunna spåra tillgångar och skulder och se till att flera lån inte utnyttjas över samma säkerhetskrav”, säger en senior blockchain-forskare J.Rothers.


Cirkulationen av valutan är kontrollerad av staten, all handel kan endast utföras av auktoriserade mäklare.


Många investerare har sökt högpotentialaktier efter den senaste pandemirelaterade kraschen och detta kan visa sig vara en möjlighet man bara får en gång i livet. Digital Yuan kan inte bara lösas Kinas långvariga problem utan låta många medelklassindivider flytta upp i den finansiella stegen genom en säker investeringsstrategi.

Till dem som är intresserade av att investera I Digital Yuan eller lära sig mer om det, klicka här.

Similar articles

Digital Yuan skapar en ny generation av miljonärhandlare

Ny forskning visade att Digital Yuan (den Kinesiska centralbankens digitala valuta) skapade mer än 7600 heltidshandlare...Read more

MYNTETS FASTA PRIS SLUTAR SNART EFTERSOM DET KOMMER ATT ERBJUDAS I VARJE KRYPTOVÄXLARE I VÄRLDEN.